Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete prostredníctvom Vašej objednávky. Pracujeme tiež s Vašimi objednávkami a údajmi nastavenými vo Vašom konte na našej internetovej stránke www.goberry.eu.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

1/ identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;

2/Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;

3/Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

4/Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

5/Údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

Prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

1/ V prvom rade, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku.

2/ Ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom alebo problémom, musíme k jeho zodpovedaniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

3/ Vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile Vás môžeme ľahko kontaktovať. Ak nastanú akékoľvek problémy s objednávkou, prípadne v súvislosti s reklamáciou vieme na koho sa obrátiť.

4/ Marketingová činnosť: sledovanie návštevnosti a zlepšovania našich služieb. Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží.

COOKIES

Automaticky spracovávame aj cookies súbory.

Kamerové systémy na našej prevádzke

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke. Naša kamenná prevádzka je monitorovaná kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Goberry s.r.o.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

1/ Doručenie a vrátenie tovaru: Vaše osobné udaje vypnené pri objednávke odovzdaváme prepravcovi, ktorý Vám vďaka Vaším údajom doručí objednávku. Prípadne prepravcovi, ktorý Vašu objednávku vyzdvihuje na Vašej adrese z dôvodu výmeny, vrátenia, opravy alebo reklamácie.

2/Doručenie tovaru naším zmluvným partnerom: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať Vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví.

Práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu